บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด มีความต้องการพนักงานในตำแหน่ง Marketing

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด มีความต้องการพนักงานในตำแหน่ง Marketing

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด มีความต้องการพนักงานในตำแหน่ง Marketing
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานดังกล่าว โดยมีลักษณะงาน คุณสมบัติที่ต้องการ และสวัสดิการของทางบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้
ลักษณะงาน

  1. Sale & Marketing field and relate
  2. Overseas Data Analysis
  3. Co-ordinate with Overseas Customers
  4. Other tasks as assigned
Contact us