ม.อ. ร่วมมือ กระทรวง พม. ยกระดับด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ม.อ. ร่วมมือ กระทรวง พม. ยกระดับด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือกับ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วย ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นพยานลงนามความร่วมมือ โดยมี นายกองเอกพุทธ กฤชคมพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม EILA5 ชั้น 8 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.อ.