การประชุมหารือแนวทางการเข้าร่วมโครงการ E4SEA

  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา และรศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  ประชุมหารือแนวทางการเข้าร่วมโครงการ E4SEA : Internship & COOP PSU  กับคุณแพร ภิรมย์ (บุตรสาวของคุณกษิตย์ ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตเอกอัครราชฑูตไทยในหลายประเทศ)

Contact us