ประกาศรับสมัครงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2564

บริษัท ไพรมัส จำกัด เปิดรับนักศึกษาสหกิจ จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดตามเอกสารแนบ >> คลิกที่นี้

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม

รับสมัครนิสิต-นักศึกษา บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด (www.jobbkk.com)
ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน นี้เท่านี้
ตำแหน่งดังนี้
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
– Node.js Developer
– System Analysis & Software Tester
แผนกการสื่อสารการตลาด จำนวน 4 อัตรา
– Digital Marketing
– Content Marketing
(สามารถเลือกปฏิบัติสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร หรือ ฝึกงาน/สหกิจศึกษาในฐานที่ตั้งสถาบันการศึกษาของตนเองได้ ) ระยะเวลาอย่างน้อย 4 เดือน

ขั้นตอนการสมัครงาน :
1. สร้างเรซูเม่ ผ่านลิ้งก์ : https://jobbkk.com/go/Zruge
2. หลังสร้างเรซูเม่ผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว กรอกรายละเอียดแจ้งความจำนง ผ่านลิ้งก์ : https://forms.gle/YSxZWyTkMu2qAEgQ6
3. เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบรายละเอียด และคุณสมบัติ เพื่อแจ้งกลับไปยังนิสิตนักศึกษา

– ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด www.jobbkk.com โทร. 061-4123829 คุณพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการสื่อสารการตลาดภูมิภาคและสหกิจศึกษาองค์กร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ได้ดำเนินการจัดทำระบบรับสมัครนักศึกษาฝึกงานออนไลน์ (PEA Internship) เพื่อการรับสมัครนิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน เข้าฝึกงานประจำหน่วยงานต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

ในการนี้ หากสถาบันการศึกษา มีความประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน เข้าฝึกงานกับหน่วยงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

โปรดดำเนินการสมัคร ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานออนไลน์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ (PEA Internship) ตามลิงค์ http://internpea.herokuapp.com/

พร้อมทั้งเอกสารประชาสัมพันธ์ คู่มือ ขั้นตอน ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ระบบการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานออนไลน์ต่อไป

http://www.southcoopnet.psu.ac.th/document/640901-pea-intern-manual.pdf

Contact us