บริษัท ดังภูมิ จำกัด รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาด้านซอฟต์แวร์

บริษัท ดังภูมิ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาด้านซอฟต์แวร์ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตำแหน่งละ 6 คน

  1. Web Programmer
  2. Node JS Angular Programmer
  3. Tester
  4. ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์

รายละเอียดการรับสมัครงาน ดังไฟล์แนบ

Contact us